Szabó Árpád Töhötöm

életrajz | kontakt | publikációs lista

utolsó frissítés: 2007. febr. 7.


1. Személyi adatok

Név: Szabó Árpád Töhötöm
Lakcím: 4178 Siménfalva (Şimoneşti) 261 sz., Hargita megye
Születési dátum, hely: 1975. október 28., Székelyudvarhely
Telefon: +40-722-707731
E-mail:szabo_tohotom@yahoo.com
Munkahely: a kolozsvári székhelyű Kriza János Néprajzi Társaság kutatója
Kommunikáció nyelve: felsőfokú román, középfokú angol és orosz

2.Tanulmányok:

2001 szeptemberétől Debreceni Egyetem, PhD, kulturális ökológia alprogram. Téma: Gazdaságszerkezeti változások az erdélyi népi gazdálkodásban. Témavezető: dr. Keményfi Róbert
1999 október - 2000 június Babeş- Bolyai Tudományegyetem, Kolozsvár, Bölcsészettudományi Kar, magiszteri, szocio- etnolingvisztika szak, magiszteri dolgozat: Cigányokról alkotott képek, irányító: dr. Pozsony Ferenc, egyetemi előadótanár
1999 márciusa, Eötvös Lóránd Tudományegyetem, Budapest, Tárgyi Néprajzi Tanszék, vendégdiák
1997 márciusa, Kossuth Lajos Tudományegyetem, Debrecen, Néprajzi Tanszék, cserediák
1995 október - 1998 június Babeş- Bolyai Tudományegyetem, Kolozsvár, pedagógiai- pszichológiai programcsomag, tanárképző
1995 október - 1999 június Babeş- Bolyai Tudományegyetem, Kolozsvár, Bölcsészettudományi Kar, magyar- néprajz szak, szakdolgozat: Közösség és intézmény, irányító: dr. Pozsony Ferenc, egyetemi előadótanár
1990 szeptember - 1995 június Benedek Elek Tanítóképző, Székelyudvarhely

3. Munkahelyek

1999- 2001 között a rugonfalvi (Hargita megye) Makkai András Általános iskolában a magyar nyelv és irodalom oktatója
2001 január - 2001 szeptember, a kolozsvári Tranzit Alapítvány munkatársa
2001 októberétől kutató a kolozsvári székhelyű Kriza János Néprajzi Társaságnál


4. Szakmai tapasztalatok

Tudományos projektek, kutatások
• 1996/97- ben részt vettem a dr. Pozsony Ferenc vezette interetnikus kutatásban Zabolán (debreceni és bukaresti diákok és tanárok részvételével)
• 1998-tól 2000-ig Magyarlónán folytattam kutatásokat, a juhtartó gazdatársaságot mint autonóm népi intézményt vizsgáltam (ez a kutatás képezte alapját a szakdolgozatomnak)
• 1999/2000- ben figyelmem a siménfalvi cigányság, nevezetesen a cigányokról kialakított mentális kép kutatása fele irányult (ebből a kutatásból írtam a magiszteri dolgozatomat)
• 2001-től további kutatásokat folytatok a gazdasági célú autonóm népi intézményekről, a hagyományos gazdálkodás esélyeiről, az azt érintő változásokról
• 2002 Patrimoine et dialogue entre les cultures, Lyon- Budapest- Debrecen- Kolozsvár, irányító: dr. Keményfi Róbert

Kutatásvezetés
2003- 2004 Kutatásvezető a Kriza János Néprajzi Társaság keretében, az Arany János Közalapítvány támogatásával folyó, Falukutatás: a Kis Küküllő menti falvak gazdasági és fejlődési problémái c. projektben

Oktatói tapasztalatok
• 2005 februárjától tanársegéd a Babeş-Bolyai Tudományegyetem Magyar Néprajz és Antropológia szakán
• 2002/2003-as tanévtől több TDK nyertes dolgozat társult irányítója társadalomnéprajz és gazdasági antropológia témákban
• 2002 márciusától óraadó tanár a Babeş-Bolyai Tudományegyetem Magyar Néprajz és Antropológia szakán, témák: Terepmunka és terepgyakorlat (2001/2002, 2002/2003), Etnikai és kulturális interferenciák szeminárium (2002/2003), Társadalomnéprajz szeminárium (2002/2003, 2003/2004), Népi gazdálkodás (2004/2005), Bevezetés az etnográfiába (2004/2005)

Konferencia
• 1997. február Kriza János Néprajzi Társaság, Kolozsvár, Együttélési modellek Zabolán (az 1996/97-es kutatás eredményeinek bemutatása)
• 1997. április Babeş- Bolyai Tudományegyetem, Kolozsvár, Tudományos Diákköri Konferencia, II. díj: A zabolai etnikumok együttélése
• 1998. december Kriza János Néprajzi Társaság, Kolozsvár, Fiatal Néprajzkutatók Konferenciája: Egy gazdatársaság közösség- és intézményvizsgálata
• 1998. december Kolozsvári Magyar Diákszövetség - Max Weber Társaság, Kolozsvár, Erdélyi Tudományos Diákköri Konferencia, II. díj: Egy gazdatársaság közösség- és intézményvizsgálata
• 2001. február Kézdivásárhelyi Múzeumbarátok Egyesülete, Kézdivásárhely, Eredmények és feladatok a háromszéki néprajzkutatásban c. konferencia: Határképzések - egy multietnikus falu térszerkezete
• 2001. március Romániai Magyar Népművészeti Szövetség, Mákófalva (Kalotaszeg) c. konferencia: A juhmérés - szokás és gazdálkodási stratégia
• 2002. március Romániai Doktoranduszok Országos Szövetsége (RODOSZ), Kolozsvár II. RODOSZ konferencia: Bizalom és elfojtott bizalmatlanság. A kölcsönmunka a paraszti közösségekben
• 2002. november Erdélyi Múzeum Egyesület, Kolozsvár, A magyar tudomány napja Erdélyben: Hagyományos gazdálkodás és informális gazdaság - összefüggések, kérdések, problémák
• 2003. április Romániai Doktoranduszok Országos Szövetsége (RODOSZ), Kolozsvár III. RODOSZ konferencia: Két etnikum részvétele az informális gazdaságban
• 2004. november Bukaresti Magyar Kulturális Központ, Bukarest, Interetnikus kapcsolatok a folklórban: Kizárás vagy befogadás? Cigányok és magyarok az informális gazdaságban.
• 2004. november MTA - Kisebbségkutató Intézet, Budapest, Identitások a Kárpát-medencében: Van-e a gazdaságnak identitása? Az identitás megjelenítése és a második gazdaság
• 2004. november Debreceni Egyetem Néprajzi Tanszék, Debreceni Akadémiai Bizottság, Kolozsvár kulturális arcai: Látható és láthatatlan terek Kolozsváron


Szemináriumok
• 2002. július Magyar Néprajzi Társaság, Ember és táj. XII. Nyári Néprajzi Szeminárium, Tokaj
• 2002. augusztus II. Szelterszi Társadalomtudományi Tábor: Az erdélyi néprajzi kutatások problémái
• 2003. június Stockholmi Magyar Önképzőkör, Tångagärde, Nyári Tábor: Gazdálkodási rendszer, társadalom és rítus Kalotaszegen
• 2003. augusztus III. Szelterszi Társadalomtudományi Tábor: Parasztosodás vagy elparasztiatlanítás c. beszélgetés szervezője és vitaindítója
• 2004. július Kisebbségekért - Pro Minoritate Alapítvány, XV. Bálványosi Nyári Szabadegyetemet és Diáktábor, Tusnádfürdő, Merre tovább kelet-közép-európai civil társadalom? c. blokk, Az erdélyi Magyar civil szféra falusias kapcsolatai
• 2004. augusztus IV. Szelterszi Társadalomtudományi Tábor: kutatási beszámolók

Képzések
• 2004. március Kultúrpont Iroda, Budapest - Tranzit Alapítvány, Kolozsvár - RMDSz Művelődési Főosztály, Kolozsvár: A kultúra és az EU c. képzés hallgatója
• 2004. február - 2005. február Soros Oktatási Központ, Csíkszereda: Oktatáskutató képzés résztvevője
• 2005. február Professzorok Háza, Expanzió Humán Tanácsadó Kft., Budapest, Minőségirányítási rendszerek bevezetése c. képzés résztvevője